Податкове право

Податкове право — складний фінансово-правовий інститут, який регулює владні відносини по встановленню, введенню та справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення. Інститут податкового права є відокремленим комплексом юридичних норм, що забезпечують цільове регулювання відносин, пов'язаних з надходженням до бюджетів податків та зборів. Податкове право —- відносно самостійний сектор фінансового права і займає автономне становище щодо інших інститутів цієї галузі.

Кримінальне право

Перелік послуг

  • Оскарження результатів податкової перевірки в судовому та адміністративному порядку;
  • Консультування фізичних осіб з питань законодавства і правозастосування в податковій сфері;
  • Складання письмових висновків;;
  • Консультування юридичних осіб з питань оподаткування;