Кримінальне право

Кримінальне право — одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права — це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
Завдання кримінального права — правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Кримінальне право

Перелік послуг

  • Консультації з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства, складання процесуальних документів і.т.д.;
  • Представництво і захист прав та інтересів клієнта під час проведення досудового слідства;
  • Представництво інтересів клієнта в судових органах.
  • Та інші питання сфери крмиінального права