Господарська діяльність

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном та переробкою матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Під господарською діяльністю в Господарському кодексі України розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. (ст. 3 ГК України)

Сімейні спори

Перелік послуг

 • Розірвання шлюбу;
 • Визнання шлюбу недійсним;
 • Поділ майна подружжя;
 • Стягнення аліментів;
 • Спори щодо дітей;
 • Встановлення батьківства;
 • Визначення місця проживання дитини;
 • Юридичне обслуговування діяльності підприємства
 • Комплексний супровід господарської діяльності
 • Консультування з питань комерційної діяльності та управління
 • Та інші питання в сфері господарського права